Om Skolevalg

Foto: Jacob Ehrbahn, Polfoto.

Årets demokratiske begivenhed!

Skolevalg er en autentisk gennemført valghandling for 8., 9. og 10. klasser i hele landet. I omegnen af 80.000 elever deltager.

Valget afholdes torsdag den 14. oktober 2021, hvor eleverne får udleveret valgkort og stemmesedler, og der bliver stillet stemmebokse og valgurner op på skolerne. Det er de partier, der er opstillingsberettigede til folketingsvalg senest den 1. juni, inden der afholdes Skolevalg, som eleverne kan stemme på.

Det er skolernes eget ansvar at stille valgstedet op. Læs mere i vejledningerne nederst.

Undervisningsforløb

Forud for valghandlingen går et tre uger langt valgkamplignende undervisningsforløb, der understøtter flere fælles mål i samfundsfag. Undervisningsforløbet er gratis og kan gennemføres på to ugentlige samfundsfagstimer over de tre uger, men det vil være oplagt også at inddrage timer fra andre fag og fra den understøttende undervisning. Der  er også udviklet et undervisningsforløb til dansk. Begge vejledninger findes nederst på siden.

Undervisningsforløbet er delt op i tre moduler og skydes i gang søndag den 26. september, hvor statsministeren udskriver Skolevalg. Herefter skal eleverne i den første uge orientere sig i 20 mærkesager og beslutte sig for, hvilke tre de vil kæmpe for. I anden uge skal eleverne i grupper lave et interview om en af mærkesagerne. Op til den sidste uge af undervisningsforløbet vælger de politiske partier også tre mærkesager, der herefter kommer til at udgøre grundpillen i deres partiprogram for Skolevalg. Elevernes opgave er her at vurdere hvilket parti, der bedst repræsenterer deres holdninger, og som de derfor vil stemme på. I forløbets sidste uge turnere ungdomspartierne også rundt og afholde debatter på de skoler, som har tilmeldt sig dette.

Når stemmerne er talt op om aftenen den 14. oktober, offentliggøres valgresultatet som del af en valgaften på landsdækkende tv.

Skolernes rolle

Deltagende skoler skal stille med en valgansvarlig og en valgkontrollant (typisk skolelederen og en samfundsfagslærer). Den valgsansvarlige har bl.a. til opgave at sørge for at stille valgstedet op, for at bringe informationer videre til elever og lærere samt for at arrangere evt. debatter på skolen. Valgkontrollanten sørger for stemmeoptælling (typisk i samarbejde med elevrådet) og for indberetning af valgresultatet via Skolevalgs hjemmeside. Der er vejledninger både til den valgansvarlige og valgkontrollanten nederst på siden. 

Booker skolerne en debate med ungdomspartierne skal desuden stå for at arrangere debatten og stille op med en ordstyrer.

Baggrund

Skolevalg arrangeres af Folketinget og Børne- og Undervisningsministeriet i samarbejde med DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd.