Presse

Alt materiale er til fri afbenyttelse.

Pressekontakt

Alle spørgsmål vedrørende Skolevalg kan rettes til Christian Juul Lentz, tlf. 61 62 44 39, christian.lentz@ft.dk

Henvendelser til undervisningsministeriet: Louise Grønkjær, 53 74 08 69, louise.groenkjaer@uvm.dk

Henvendelser til DUF: Birgitte Søe, 60 20 14 18, bs@duf.dk

Henvendelser vedr. debatter: Esther Bæk Farsøe, 60 20 14 25, eeb@duf.dk

Baggrund

Skolevalg arrangeres af Folketinget og Undervisningsministeriet i samarbejde med DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd.

Om Skolevalg

Skolevalg er et fiktivt folketingsvalg, hvor elever fra 8., 9. og 10. klasse i et tre ugers undervisningsforløb forholder sig til forskellige politiske mærkesager, laver nyhedsinterviews og deltager i debatter med ungdomspartierne. Forløbet kulminerer med selve valghandlingen, hvor eleverne stemmer på et af de partier, der er opstillingsberettiget til Folketinget.

Ca. 80.000 elever fra 800 skoler er tilmeldt Skolevalg, mens der er debatter på ca. 500 skoler.