Mærkesag

Strengere miljøkrav til landbruget

Vi skal stille strengere miljøkrav til landbruget, så vi passer bedre på vores naturressourcer.

Mærkesag

Strengere miljøkrav til landbruget

Vi skal stille strengere miljøkrav til landbruget, så vi passer bedre på vores naturressourcer.

Argumenter for mærkesagen

Danmark er et landbrugsland. Næsten to tredjedele af Danmarks areal er landbrugsareal. Mange af vores fødevarer bliver dyrket på landbrugsjorden, og størstedelen af vores grundvand findes under den dyrkede jord. De sprøjtemidler og den gødning, landmændene bruger, havner i vores krop, når vi spiser eller tager et glas vand fra hanen. Derfor er det helt afgørende for beskyttelsen af vores natur, at vi stiller strengere miljøkrav til landbruget.

I dag kan man finde spor af sundhedsskadelig nitrat og plantebeskyttelsesmidler i vores grundvand. Og man kan finde spor af sprøjtegifte, som er mistænkt for at have hormonforstyrrende effekter, i vores mel-, gryn- og brødprodukter. Det vil vi ikke længere acceptere.

Vi skal værne om vores natur og passe bedre på den. For vi kan ikke bare få en ny, hvis vores jord- og vandressourcer er blevet ødelagt af forurening. 

På den anden side

… bliver det sværere for danske landmænd at konkurrere, hvis de bliver hårdere ramt af miljøkrav end kollegerne i resten af Europa. Det vil måske betyde, at danske landbrug må lukke og hundredevis af mennesker skal finde et nyt arbejde. Kan vores økonomi overhovedet tåle at forringe vilkårene for danske landbrug?

Fakta

Der findes forskellige former for miljøskadelige sprøjtemidler og gødning, eksempelvis:

  • Plantebeskyttelsesmidler – også kendt som pesticider – som landmænd bruger til bekæmpelse af ukrudt og sygdomsangreb på planter
  • Nitrat, som findes i gødning. Hvis gødningen ikke bliver udnyttet fuldt ud af afgrøderne, siver den overskydende nitrat ned i jorden med regnvandet
  • Stråforkortningsmidler, der er et sprøjtemiddel, som landmænd kan bruge til at hæmme stængelvæksten hos kornarter med lange strå, så kornet ikke så let knækker eller vælter i dårligt vejr

Sprøjtemidler anvendes også til at bekæmpe ukrudt, svampesygdomme og insekter f.eks. bladlus.

Sprøjtemidler skal godkendes, før de må sælges og anvendes på markerne, således at de ikke udgør en uacceptabel risiko på sundhed og miljø (kilde: Miljøstyrelsen).

Desuden skal landmænd have en særlig uddannelse til at bruge sprøjtemidler korrekt (kilde: Miljøstyrelsen).

En kontrol foretaget af NaturErhvervstyrelsen viste, at hver sjette kontrollerede landmand i 2014 enten fik en indskærpelse eller blev politianmeldt for at opbevare eller anvende ulovlige sprøjtegifte (kilde: dr.dk).

Læs mere:

  • Tv-indslag på DR: “Sviner landbruget for meget?” (kilde: dr.dk)

  • Landbrug & Fødevarer: “Portræt af en økologisk landmand” (kilde: lf.dk)

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen af skolevalg.dk. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du brug af cookies. Læs cookiepolitikken >