Mærkesag

Omlæg til 100 pct. økologisk landbrug

Vores natur er under hårdt pres, men vi kan stadig gøre noget.

Mærkesag

Omlæg til 100 pct. økologisk landbrug

Vores natur er under hårdt pres, men vi kan stadig gøre noget.

Argumenter for mærkesagen

En af de væsentligste forskelle på de økologiske landbrug og konventionelle (almindelige) landbrug er, at man i økologiske landbrug kun må sprøjte med få svampe- og insektmidler. Sprøjtemidler til økologisk landbrug skal være fremstillet af naturlige stoffer fra planter eller grundstoffer. Pesticider, der bruges til at bekæmpe ukrudt på markerne, er ikke tilladt i økologisk landbrug. Naturligvis skal alle sprøjtemidler godkendes af myndighederne, før de må sælges og anvendes på markerne, og alle landmænd skal have en særlig uddannelse til at bruge sprøjtemidler korrekt.

Rester fra pesticider kan findes i afgrøderne eller sive ned igennem jorden og ende i vores grundvand, som i sidste ende kommer ud af vores vandhaner. Hvert år lukker drikkevandsboringer enten permanent eller midlertidigt på grund af pesticidfund.

For højt indtag af pesticider er skadelige for mennesker. Pesticider er mistænkt for at være skadelige for børn og ufødte fostres hjerner og nogle pesticider er også mistænkt for at være kræftfremkaldende. Selvom brugen af pesticider er lovlig, kan man med en omlægning til økologisk landbrug helt undgå sprøjtemidler, der ikke er fremstillet naturlige stoffer.

Derfor bør landbruget omlægges til 100 pct. økologi.

På den anden side …

Produktion af økologiske fødevarer udleder typisk 20-30 % mere CO2 end andre landbrugsvarer.

Hvis der skal være plads til vild natur, skal de dyrkede marker give størst muligt udbytte. Vi får brug for flere fødevarer, ikke færre, i fremtiden – og det kræver, at man gør brug af både gødning og plantebeskyttelsesmidler.

Dansk produktion af konventionelle fødevarer viser generelt ikke fund over den maksimalt tilladte grænseværdi.

KILDE: Bæredygtigt landbrug

https://landbrugsavisen.dk/mark/alternativet-dumper-%C3%B8kologi-er-ingen-fordel-klimaet

https://www.bt.dk/foedevarer/produktionen-af-foedevarer-skal-fordobles

https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/bl-total-oekologi-er-vejen-til-katastrofen

Fakta

De foreløbige resultater i en ufærdig undersøgelse med danske data tyder på, at børn kan have øget risiko for at udvikle børneleukæmi, hvis deres mødre under graviditeten har boet i nærheden af marker, hvor der formodentlig er sprøjtet med visse pesticider. (Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet).

Forbruget af økologiske fødevarer er gennem de senere år vokset markant og udgjorde i 2016 ca. 10 pct. af omsætningen i detailhandelen. (Kilde: Landbrug & Fødevarer).

Læs mere

Infoside fra Økologisk Landsforening: ”Myter og fakta om økologi”

http://okologi.dk/presse/fakta-om-oekologi/myter-og-fakta-om-oekologi

Infoside fra Coop om pesticider – kemien i din hverdag

https://kemienidinhverdag.dk/leksikon/pesticider/

Artikel fra Videnskab.dk: ”Økologi kan brødføde hele verden”

https://videnskab.dk/naturvidenskab/oekologi-kan-broedfoede-hele-verden

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen af skolevalg.dk. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du brug af cookies. Læs cookiepolitikken >