Mærkesag

Hårdere straf for vold og overgreb

De personer, der gør skade på andre mennesker, skal straffes hårdere.

Mærkesag

Hårdere straf for vold og overgreb

De personer, der gør skade på andre mennesker, skal straffes hårdere.

Argumenter for mærkesagen

Vold og overgreb straffes for let i det danske samfund. Alt for ofte er fokus på resocialisering af gerningspersonen og alt for lidt på omkostningerne for offer og samfund. Det skal der rettes op på.

I de fleste tilfælde kan voldsforbrydere højst få enten 3 eller 6 års fængsel. Men i de fleste domme tildeles forbryderen under halvdelen af denne straf. Ud af ca. 3.950 voldsanmeldelser om året ender kun omkring 17 sager med en dom i den øverste halvdel af strafferammen.

Vold og overgreb skal straffes langt hårdere. Det sender et klart signal til kriminelle og til dem, der overvejer at gøre noget kriminelt, om, at vi ikke tolerer den adfærd.

Det kan ikke være rigtigt, at man kan møde sin overfaldsmand eller -kvinde på gaden 3 uger efter en dom. Det er urimeligt, og det krænker retsfølelsen. Vi skal vægte offerets tryghed langt højere end hensynet til gerningsmanden Derfor skal vi have hårdere straffe for vold og overgreb.

På den anden side

Undersøgelser viser ikke, at fængselsstraf har en positiv effekt på personens tilbagefald til kriminalitet. En fængselsstraf kan også betyde at personen får sværere ved at klare sig i samfundet bagefter, fx uddannelse, arbejde, parforhold mv. Det er dyrt for samfundet at sætte folk i fængsel, hvor pengene kunne bruges bedre på at forebygge kriminaliteten. Flere forebyggelsestiltag viser positiv effekt på kriminalitet og vold. Det kan være mentorindsatser, vredes- og konflikthåndtering, genoprettende ret mv.

KILDE: Det Kriminalpræventive Råd

http://dkr.dk/kriminalitet-og-forebyggelse/situationsbestemt-handling/

Strengere straf – mindre ny kriminalitet? Justitsministeriets Forskningskontor 2016: http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/2016/Rapport%20straf.pdf

Fakta

Den mest brugte voldsparagraf er straffelovens § 244 (simpel vold). Paragraffen indbefatter et legemsangreb og gør, at gerningsmanden kan straffes med op til 3 års fængsel. Den næstmest brugte voldsparagraf i straffeloven er § 245 (grov vold), og her kan der straffes med op til 6 års fængsel. (Kilde: Domstol.dk).

Ud af 3.950 voldsdomme om året, ender kun omkring 17 i den øverste halvdel af strafferammen. Kun 0,4 pct. af voldsdommene ligger dermed i den øverste halvdel af strafferammen. (Kilde: Altinget.dk).

Der blev i 2017 anmeldt 27.026 tilfælde af vold til politiet. Det er 4.572 eller 20 pct. flere end i 2016. En tilsvarende stigning skete fra 2015 til 2016. (Kilde: Danmarks Statistik).

Læs mere

Artikel fra B.T.: ”Nanna Skovmand taler efter overfaldsmænd fik deres straf: 'Føles lidt som et kædeslag i hovedet'”.

https://www.bt.dk/krimi/nanna-skovmand-taler-efter-overfaldsmaend-fik-deres-straf-foeles-lidt-som-et-kaedesl

Informationsside om vold fra strafferetshjælpen.

http://www.strafferetshjaelpen.dk/fagomrader/vold.html

Artikel fra Kristeligt Dagblad: ”Eksperter: Der er ikke behov for yderligere at straffe de indsatte”.

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/eksperter-der-er-ikke-behov-yderligere-straffe-de-indsatte

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen af skolevalg.dk. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du brug af cookies. Læs cookiepolitikken >