Mærkesag

Hårdere straf for vold og overgreb

De personer, der gør skade på andre mennesker, skal straffes hårdere.

Mærkesag

Hårdere straf for vold og overgreb

De personer, der gør skade på andre mennesker, skal straffes hårdere.

Argumenter for mærkesagen

Når man begår personfarlige forbrydelser – det kan være grov vold, seksuelle overgreb mod børn eller voldtægt – påfører man et andet menneske stor smerte og lidelse. For nogle resten af livet. Det er en høj pris at betale som offer. Derfor skal den kriminelle også betale en høj pris for at begå sin forbrydelse.

Gerningsmænd, der begår personfarlig kriminalitet, slipper i dag for billigt. Der er mange eksempler på, at grove forbrydelser såsom voldtægt og overfald kun giver få måneders fængsel. Gerningsmændene trækker på skuldrene, mens ofrene føler sig svigtet af det samfund, der skulle passe på dem.

De kriminelle skal idømmes hårdere straffe, så de ikke er til fare for andre, og så de tænker sig om en ekstra gang, inden de overvejer at begå personfarlig kriminalitet igen.

På den anden side

… er der undersøgelser, der viser, at hårdere straffe faktisk øger risikoen for, at en straffet begår ny kriminalitet. De kriminelle reagerer mere positivt på “bløde” former for straf såsom fodlænker og samfundstjeneste. Så hvis vi som samfund vil have mindre kriminalitet, skal vi måske straffe mildere – ikke hårdere?

Fakta

I første kvartal af 2016 nåede vi det højeste antal voldsanmeldelser i Danmark i mere end 20 år (kilde: Danmarks Statistik).

Den hårdeste straf i Danmark er fængsel på livstid. Men de færreste sidder inde i mere end 12-16 år, fordi de bliver prøveløsladt. Normalt bliver man løsladt, når man har afsonet to tredjedele af en tidsbestemt straf.

Læs mere

  • Hvorfor straffer vi? (kilde: etik.dk)

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen af skolevalg.dk. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du brug af cookies. Læs cookiepolitikken >