Mærkesag

Gør aktiv dødshjælp lovligt

Alt for mange uhelbredeligt syge lider unødigt og får en uværdig afslutning på livet.

Mærkesag

Gør aktiv dødshjælp lovligt

Alt for mange uhelbredeligt syge lider unødigt og får en uværdig afslutning på livet.

Argumenter for mærkesagen

Nogle mennesker rammes af en sygdom eller ulykke, som ødelægger deres mulighed for at leve et tåleligt og værdigt liv. Som reglerne er i dag, må alt for mange uhelbredeligt syge gennemgå en smertefuld og hård sygdomsproces, før de får fred. Men sådan bør det ikke være.

Vi skal give disse mennesker en mulighed for at vælge en anden udvej end flere år i en hospitalsseng eller på et plejehjem uden udsigt til bedring. Vi bør give mennesker muligheden for at få aktiv dødshjælp.

Der er flere lande i Europa og resten af verden, hvor enten aktiv dødshjælp eller assisteret selvmord er lovligt, herunder Holland, Belgien, Schweiz og Luxembourg. Her i Danmark er der også folkelig opbakning til at legalisere aktiv dødshjælp. I en undersøgelse svarede 72 pct. af de adspurgte danskere nej til, at vi bør fastholde det forbud mod aktiv dødshjælp, som vi har i dag. Kun 11 pct. svarede ja.   

Vi bør ikke tvinge et menneske til at lide unødigt men i stedet gøre aktiv dødshjælp lovligt i Danmark.

På den anden side

Ved aktiv dødshjælp fjerner man ikke lidelsen, men derimod den der lider. Det er en urimelighed at påstå, at man forbedrer livet ved at tilintetgøre det. I dag har vi effektive midler til at lindre smerter.

Valgmuligheden betyder, at man ikke slipper for at overveje muligheden. Valget skal foretages på et tidspunkt i livet, hvor man er svag, måske bange og fortvivlet og i forvejen føler sig til besvær og derfor under følelsesmæssigt pres fra andre – og der er ingen fortrydelsesret bagefter.

KILDE: Retten til liv

https://www.etik.dk/aktiv-d%C3%B8dshj%C3%A6lp/argumenter-imod-aktiv-d%C3%B8dshj%C3%A6lp-fra-ole-hartling

http://rfm.dk/eutanasi

Fakta

Der findes forskellige former for dødshjælp: 

Aktiv dødshjælp: En person ‒ typisk en læge ‒ medvirker til at tage et andet menneskes liv. Det sker typisk ved en overdosis af et stærkt lægemiddel.

Assisteret selvmord: En døende eller uhelbredeligt syg får hjælp til at tage sig eget liv ‒ f.eks. med en dødelig dosis gift.

Passiv dødshjælp: Den eneste form for dødshjælp, der er tilladt i Danmark. En meget syg patient kan fravælge livsforlængende behandling eller kan vælge at få smertestillende medicin, der fremskynder døden. Desuden kan man skrive i et såkaldt livstestamente, at man ikke ønsker genoplivning ved hjertestop. (Kilde: Berlingske).

Hvis man medvirker til aktiv dødshjælp i Danmark kan man blive straffet efter straffelovens § 239, der lyder: ” Den, som dræber en anden efter dennes bestemte begæring, straffes med fængsel indtil 3 år.”, mens paragraffen om assisteret selvmord (§ 240) lyder: ”Den, som medvirker til, at nogen berøver sig selv livet, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.” (Kilde: Etisk Råd).

72 pct. svarer nej til spørgsmålet, om Danmark bør fastholde et forbud mod aktiv dødshjælp, mens kun 11 pct. svarer ja, og 17 pct. svarer ved ikke. Det viser en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt 1.009 danskere for Kristeligt Dagblad. (Kilde: Kristeligt Dagblad).

Enten aktiv dødshjælp eller assisteret selvmord er lovligt i følgende lande: Holland, Belgien, Schweiz, Luxembourg, (dele af) USA, Canada, Japan og Columbia. (Kilde: TV2 Nyhederne).

Læs mere

Artikel fra TV 2 Nyhederne: ”Aktiv dødshjælp – hvad er lovligt og hvad er argumenterne for og imod”

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-03-21-aktiv-doedshjaelp-hvad-er-lovligt-og-hvad-er-argumenterne-for-og-imod

Debatindlæg på Politiken: ”Jeg havde besluttet mig for at dø”

https://politiken.dk/debat/art5573015/Jeg-havde-besluttet-mig-for-at-d%C3%B8

Artikel fra Kristeligt Dagblad: Jane vil dø, men kan ikke få slukket for sin respirator

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/jane-vil-doe-men-kan-ikke-faa-slukket-sin-respirator?_ga=2.52427881.179811856.1544008474-1290866941.1542284477 

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen af skolevalg.dk. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du brug af cookies. Læs cookiepolitikken >