Mærkesag

Fritidspasordning til socialt udsatte

Alle skal have mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter uanset social baggrund og økonomi.

Mærkesag

Fritidspasordning til socialt udsatte

Alle skal have mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter uanset social baggrund og økonomi.

Argumenter for mærkesagen

De fleste børn får deres venner gennem det, som de går til i deres fritid. Uanset om det er fodbold, ridning eller noget tredje. Den slags fællesskaber er vigtige for børn og unges sociale dannelse.

Men det koster penge at gå til fritidsaktiviteter. Og i familier, hvor det primært handler om at få mad på bordet, fordi pengene knappe, er kontingentet til fodbold, en spejderdragt eller sko til dans ikke en mulighed.

For mange børn er fritidsaktiviteterne hjørnestenen i tilværelsen. Det er her, man knytter bånd på tværs af sociale skel. Samtidig er fritidslivet også stedet, hvor nydanske børn og unge kan møde den danske kultur og lære det danske sprog, når de ikke er i skole.

Vi skal tilbyde en fritidspasordning til de familier, som ikke selv har råd til, at deres børn kan gå til badminton, ridning, svømning osv. For børns trivsel bør ikke bestemmes af, hvor mange penge deres forældre tjener. Et fritidspas skal dække kontingenter og udstyr for disse familier, så alle børn kan være del af et fællesskab.

På den anden side …

Det er ikke statens opgave, at betale og sikre, at børn kan dyrke idræt eller lignende. Det er forældrenes ansvar. Både staten og kommunerne støtter allerede økonomisk med tilskud til rigtig mange idrætsforeninger og kulturinstitutioner. Det vil koste alt for mange penge, hvis staten skal betale for danske børn og unges fritidsinteresser.

Fakta

I en undersøgelse blev gruppen af socialt udsatte defineret som personer med ”lav livstilfredshed, en oplevelse af at blive holdt udenfor i samfundet, en høj forekomst af psykisk sygdom og depressive symptomer, eksklusion fra arbejdsmarkedet samt alvorlige økonomiske afsavn og meget svært ved at indgå i samfundet på normal vis (misbrugere, hjemløse, psykisk sårbare m.fl.).”. Denne gruppe udgjorde ca. 4 pct. af befolkningen. (Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd  /  https://pure.sfi.dk/ws/files/849340/1719_F_llesskabsm_lingen.pdf ).

I 2016 var der registreret 51.800 børn og unge, der modtog en eller flere former for social støtte fra kommunen. Det betyder, at ca. 51.800 børn og unge kan betragtes som socialt udsatte. (Kilde: Danmarks Statistik)

En undersøgelse peger på, at foreningerne styrker de unges engagement i det nære demokrati og deres evne og vilje til at træffe beslutninger i lokale fællesskaber. Gennem deres engagement lærer de, hvordan man kan diskutere og være uenig uden at blive uvenner.

https://duf.dk/analyse/fremtid-i-forening/ 

Læs mere

Debatindlæg fra DGI’s formand på Altinget.dk:

https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/dgi-foreningslivet-er-en-vigtig-noegle-til-det-danske-samfund

Artikel fra Politiken: ”Uden tilskud spillede Dennis ikke fodbold”

https://politiken.dk/oekonomi/privatoekonomi/art5033172/Uden-tilskud-spillede-Dennis-ikke-fodbold

Artikel fra Netavisen.dk: ”Sport er med til at hive de udsatte unge væk fra gaden”

http://navisen.dk/blog/sport-med-til-at-hive-udsatte-unge-vaek-fra-gaden/

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen af skolevalg.dk. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du brug af cookies. Læs cookiepolitikken >