Mærkesag

Flere ungdomsuddannelser i udkantsområderne

Alle unge skal have lige adgang til uddannelse. Derfor skal vi sørge for flere uddannelsestilbud i udkantsområderne

Mærkesag

Flere ungdomsuddannelser i udkantsområderne

Alle unge skal have lige adgang til uddannelse. Derfor skal vi sørge for flere uddannelsestilbud i udkantsområderne

Argumenter for mærkesagen

Hvis man er født i et udkantsområde, kan man være uheldig, at der er meget langt til den nærmeste ungdomsuddannelse som f.eks. gymnasiet eller en erhvervsskole, eller at ens ønskede ungdomsuddannelse slet ikke tilbydes der, hvor man bor. Det tvinger mange unge til at træffe svære valg. Skal man flytte hjemmefra for at gå på sin drømmeuddannelse? Eller skal man vælge en anden vej i livet? Sådan et valg bør man ikke stå over for som 15-16-årig. Vi risikerer, at mange unge flytter fra de små byer for at uddanne sig og slår sig ned i de større byer steder. Eller i værste fald, at de slet ikke tager en ungdomsuddannelse.                                       

Hvis det ikke kun skal være de store byer, der er interessante for unge mennesker, skal vi tilbyde bedre og flere uddannelsesmuligheder til de unge, der vokser op i udkantsområderne. Lige adgang til uddannelse er afgørende for et sammenhængende og veluddannet Danmark. Derfor skal vi have ungdomsuddannelser i hele landet.

På den anden side …

Hvis der ikke er elever nok til at drive uddannelsesinstitutioner i et område må indbyggerne indordne sig og bruge lidt ekstra rejsetid. Er der ikke elever eller undervisere nok bliver det faglige niveau for lavt og de studerende ender med at blive taberne. Derfor skal der ikke være ungdomsuddannelser i områder, hvor der ikke er elever nok.

Fakta

Udkantsområder – eller ”Udkantsdanmark” – kan defineres på flere forskellige måder. Nogle definerer udkantsområderne som de områder og kommuner, der ligger geografisk langt fra storbyer, andre definerer dem som de områder, som mange flytter fra. Fødevareministeriet definerede ud fra kriterier om lav erhvervsindkomst og lav befolkningstæthed og fandt ud af, at 16 af Danmarks 98 kommuner er såkaldte yderkommuner. (Kilde: DR).

Selv om det samlede befolkningstal i Danmark forventes at stige med 4,4 pct. i løbet af de næste 10 år, er det langtfra alle kommuner, der kan forvente et stigende befolkningstal. I otte kommuner forventes indbyggertallet at falde med mere end 5 pct. i 2025. (Kilde: Danmarks Statistik).

Danske Regioner har lavet en undersøgelse, der viser sammenhængen mellem afstanden til en erhvervsuddannelse, og hvor mange der gennemfører en erhvervsuddannelse, i de forskellige kommuner. De kommuner, hvor de unge har længst til en erhvervsuddannelse, er også de kommuner, hvor færrest gennemfører en erhvervsuddannelse. (Kilde: Ugebrevet A4 og Danske Regioner).

Læs mere

Artikel fra DR: “Unge fravælger erhvervsuddannelse på grund af lang transporttid”

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/unge-fravaelger-erhvervsuddannelse-paa-grund-af-lang-transporttid

Læserbrev i Information: ”Uddannelse skal være tilgængeligt i hele Danmark”

https://www.information.dk/debat/2017/12/uddannelse-vaere-tilgaengeligt-hele-danmark

Artikel i Ugebrevet A4: ”Regioner advarer: Det hæmmer væksten når unge har langt til erhvervsskoler”

https://www.ugebreveta4.dk/regioner-advarer-det-haemmer-vaeksten-naar-unge-har-l_20427.aspx

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen af skolevalg.dk. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du brug af cookies. Læs cookiepolitikken >