Mærkesag

Danmark ud af EU

Danmark skal melde sig ud af EU, så vi igen kan bestemme over vores eget land.

Mærkesag

Danmark ud af EU

Danmark skal melde sig ud af EU, så vi igen kan bestemme over vores eget land.

Argumenter for mærkesagen

I Danmark vil vi gerne bestemme selv, men Den Europæiske Union (EU) er blevet alt for stor og magtfuld. Det betyder, at der ikke bliver taget højde for danske interesser.

I EU sidder der repræsentanter fra 28 forskellige lande og træffer beslutninger, der gælder i hele EU. I en så stor gruppe bliver der ikke taget nok hensyn til danske værdier og dansk historie og kultur. Danskerne vælger 13 medlemmer ud af 751 i Europa-Parlamentet. Det betyder, at vores indflydelse i parlamentet er forsvindende lille.

EU var oprindelig tænkt som et samarbejde, der skulle fjerne handelsbarrierer mellem landene. I dag er EU blevet en kæmpe institution, der bestemmer over vores socialpolitik, hvem der skal have velfærdsydelser, og hvem der skal have lov at komme ind i Danmark. Det er ikke noget, som EU skal bestemme.

Flygtningekrisen og eurokrisen har udstillet EU’s mangler og banede vejen for Storbritanniens udmeldelse af EU. Vi bør følge Storbritanniens eksempel, så vi selv kan bestemme.

På den anden side

Vi skal ikke melde os ud af EU. Det skal vi ikke, alene af den årsag, at EU er en plusforretning for Danmark. Det indre marked i EU sikrer, at danske virksomheder har en lettere adgang til at eksportere varer – fx maskiner og fødevarer – og tjenester – fx transport – til EU-landene og til lande uden for EU. En sund eksport er vigtig for nationaløkonomien og for at skabe økonomisk vækst, flere arbejdspladser og flere kroner i statskassen. Vores bruttonationalprodukt ville f.eks. være 5 pct. lavere, hvis vi valgte at melde os ud af EU. Det svarer til 100 mia. kr. årligt. Og lønnen for en gennemsnitlig dansk familie ville være 65.000 kr. lavere årligt. Der er fortsat en masse uudnyttet potentiale i samarbejdet – og det skal vi naturligvis være med til at rette op på – så både danskerne og resten af europæerne kan blive endnu rigere.

KILDE: Dansk Erhverv

https://erhvervsstyrelsen.dk/det-indre-markeds-oekonomiske-betydning-danmark

Fakta

EU består af 28 medlemslande og 512 millioner borgere. Til sammenligning bor der cirka 5,7 millioner mennesker i Danmark. (Kilde: EU-Oplysningen). 

En undersøgelse fra 2015 viser, at 61 pct. er enige eller meget enige i, at der skal afholdes flere afstemninger på EU-niveau. (Kilde: Kraka).

En undersøgelse fra 2015 lavet af Tænketanken EUROPA på baggrund af al dansk og europæisk lovgivning siden 2010 viser, at op imod 58 pct. af gældende ret i Danmark på den ene eller anden måde stammer fra EU. (Kilde: Tænketanken EUROPA).

Læs mere

Artikel fra Altinget: ”Sådan er det gået ved de seneste EU-afstemninger”

https://www.altinget.dk/artikel/saadan-er-det-gaaet-ved-de-seneste-eu-afstemninger

Folketingets EU-Oplysning: ”Sådan lovgiver EU”

http://undervisning.eu.dk/da/lovgivningsproces

Artikel fra DR: ”Hvad er EU?”

https://www.dr.dk/skole/ultra-nyt/hvad-er-eu

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen af skolevalg.dk. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du brug af cookies. Læs cookiepolitikken >