Mærkesag

Afskaf uddannelsesloftet

Vi skal afskaffe uddannelsesloftet og give nyuddannede mulighed for at fortryde deres uddannelsesvalg.

Mærkesag

Afskaf uddannelsesloftet

Vi skal afskaffe uddannelsesloftet og give nyuddannede mulighed for at fortryde deres uddannelsesvalg.

Argumenter for mærkesagen

Uddannelsesloftet betyder, at man først kan søge ind på en ny uddannelse, 6 år efter man har færdiggjort en videregående uddannelse. I Danmark hører vi ofte, hvordan vi skal leve af vores gode hoveder. Vi har ikke store eksportmuligheder. Vi skal satse på viden, gode ideer og innovation. Uddannelsesloftet sender helt modsatte signaler.

God uddannelse er vejen til mere viden. Uddannelsesloftet går ud på at begrænse mulighederne for at tage en ny uddannelse. Det betyder, at mange unge kan komme i klemme, hvis de fortryder den uddannelse, de har færdiggjort.

Det kan være svært at forudse, hvordan en længerevarende uddannelse udvikler sig, og om de job, man kan få efterfølgende, er, som man håbede. Derfor bør det være muligt at skifte spor og tage en ny uddannelse.

I sidste ende kan uddannelsesloftet tvinge unge mennesker ud i et arbejde, som de måske ikke er motiveret for eller er særlig gode til. Det er hverken gavnligt for den enkelte eller for samfundet som helhed, hvis menneskers fulde potentiale ikke udnyttes. Derfor bør vi afskaffe uddannelsesloftet.

På den anden side …

Den danske stat betaler allerede for én uddannelse. Med det nuværende uddannelsesloft kan man efter seks år tage en ny, hvis man fortryder sit første valg. Det er rimeligt, at man som minimum prøver jobmulighederne for sin første uddannelse af i seks år, inden man vil tage en ny. Netop fordi, at det er staten og ikke den studerende selv, som betaler for uddannelsen.

Fakta

Uddannelsesloftet betyder som udgangspunkt, at man ikke kan tage to videregående uddannelser. Undtagelserne er, at man kan tage en ny uddannelse, hvis man af helbredsmæssige årsager ikke længere kan bestride sit arbejde, hvis man venter 6 år efter endt uddannelse, eller hvis man vælger en uddannelse fra en særlig liste af uddannelser, som arbejdsmarkedet har brug for (f.eks. datalogi, forsikringsmatematik og astronomi).

Uddannelsesloftet er lavet for at spare 308 mio. kr. (Kilde: Danmarks Radio).

Den uddannelse, som flest allerede uddannede valgte at søge ind på, var i 2014 folkeskolelærer, som 116 søgte. Nummer to var jura med 104 ansøgere. (Kilde: Kristeligt Dagblad).

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen af skolevalg.dk. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du brug af cookies. Læs cookiepolitikken >