Mærkesag

Afskaf karakterkrav på ungdomsuddannelserne

Vi bør afskaffe karakterkravene på ungdomsuddannelser og lade mere og andet end tal afgøre unge menneskers fremtid.

Mærkesag

Afskaf karakterkrav på ungdomsuddannelserne

Vi bør afskaffe karakterkravene på ungdomsuddannelser og lade mere og andet end tal afgøre unge menneskers fremtid.

Argumenter for mærkesagen

Når man får sine afsluttende karakterer i grundskolen, afgør karaktergennemsnittet, om man kan komme ind på den ungdomsuddannelse, man ønsker.

Der er et minimumskrav for at komme ind på alle de gymnasiale uddannelser (stx, htx og hhx), hf-uddannelsen og erhvervsuddannelserne. Men når man afslutter 9. eller 10. klasse, er man hverken fagligt eller personligt færdigudviklet. Med karakterkrav begrænses mulighederne for mange unge, som til trods for lave karakterer måske ville have gavn af at komme ind på en ungdomsuddannelse.

Der skal være fokus på vejledning i stedet for adgangskrav. Den unge skal vurderes som et helt menneske og ikke kun ud fra karakterer. Det vil lette det psykiske pres, som karakterræset skaber for folkeskoleeleverne, og give unge med andre kvaliteter end de snævre skolefaglige en chance for at komme ind på en ungdomsuddannelse 

På den anden side...

Er karakterkrav med til at sikre, at alle unge kan det, som er nødvendigt for at blive en succes på den ungdomsuddannelse, som de begynder på. Det skal også sikre, at undervisningen kan gennemføres på et godt fagligt niveau.

Der er desuden undersøgelser der viser, at elever, som har opnået lavt gennemsnit i især matematik i grundskolen, har en større sandsynlighed for at klare gymnasiet dårligt og måske falde fra. Der er også undersøgelser, der viser, at højere karakterer i matematik ved grundskolens afgangsprøve betyder mindre frafald på erhvervsuddannelserne.

KILDE: Tænketanken DEA

https://dea.nu/nyheder-blogs/nyheder/lave-karakterer-spaender-ben-faa-uddannelse

https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_lave-karakterer-og-svag-social-baggrund-oeger-risikoen-for-frafald.pdf

Fakta

Fra 2012 til 2017 steg andelen af 25-årige, der har gennemført en ungdomsuddannelse med et karaktergennemsnit under 5, med 10 pct. (Kilde: Danmarks Statistik).

I 2017 vurderede folkeskolerne, om eleverne var uddannelsesparate. En opgørelse viste, at 91 pct. af dem, der havde søgt en erhvervsuddannelse, blev vurderet parate. Af dem, der søgte en gymnasial uddannelse, var andelen 96 pct. (Kilde: Undervisningsministeriet).

I 2015 kom over 2.000 elever ikke ind på en erhvervsuddannelse på grund af karakterkravet. (Kilde: Ugebrevet A4).

Læs mere

Artikel fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: ”Karakterkrav i gymnasiet vil bremse mønsterbryderne”

https://www.ae.dk/artikler/karakterkrav-i-gymnasiet-vil-bremse-moensterbryderne

Artikel i Politiken: ”Overblik: Det vil karakterkrav i gymnasiet betyde” https://politiken.dk/indland/uddannelse/art5615753/Overblik-Det-vil-karakterkrav-i-gymnasiet-betyde

Artikel fra Gymnasieskolen.dk: ”Ekspert: Drop karakterkravet til gymnasiet” https://gymnasieskolen.dk/ekspert-til-politikerne-drop-karakterkravet-til-gymnasiet

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen af skolevalg.dk. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du brug af cookies. Læs cookiepolitikken >