God tone i debatten

Foto: Xavier Gallego, iStockphotos

Du kan debattere alle mærkesagerne på skolevalg.dk i kommentarfeltet under hver enkelt mærkesag. Det kræver kun, at du er logget ind.

God tone - god stil

Når du deltager i debatten skal du skrive i en god tone.

Derfor er det ikke tilladt at:

  • Skrive kommentarer af grov karakter eller som på nogen måde kan opfattes som truende, krænkende eller racistiske.

 I dine kommentarer må du desuden ikke:

  • Afsløre personfølsomme informationer om andre brugere, navngivne personer eller grupper uden at have fået tilladelse til det.
  • Udføre handlinger, der strider mod gældende lovgivning. 

Hvad sker der, hvis jeg bryder reglerne?

Der er tilknyttet en moderator til debatten, som skal sikre, at den gode tone og reglerne  overholdes. Moderatoren har ret til:

  • At slette kommentarer uden varsel, hvis de ikke er i overensstemmelse med ovenstående retningslinjer.
  • At fratage dig muligheden for at deltage i debatten.
  • Hvis du gentagne gange bryder reglerne, vil du blive udelukket permanent fra debatten og spillet helt overordnet.