Betingelser for deltagelse

Information om behandling af personoplysninger i forbindelse med skolevalg

Skolevalg og det tre uger lange valgkampslignende undervisningstilbud kan ikke afvikles uden at behandle nogle personoplysninger om de elever og lærere, der vælger at deltage i skolevalget.

Folketinget Administration er dataansvarlig for den databehandling, der foretages via hjemmesiden skolevalg.dk. Alle personoplysninger fra skolevalg.dk slettes i juli måned i det år, hvori skolevalget er blevet afholdt.

I Folketingets Administration er vi både interesseret i og forpligtet til at beskytte de persondata, vi behandler.

Vi stiller store krav til både vores egen og vores databehandleres håndtering af persondata, så de indsamlede data altid er beskyttet mest muligt.

Hvis du som led i skolevalget vælger at dele kampagner, mærkesager eller andet materiale på Facebook, Instagram eller Twitter, er det privatlivspolitikkerne for disse sociale medier, der finder anvendelse. Vi vil anbefale, at du læser disse politikker, før du deler materiale. 

Her Her kan du læse om, hvordan Facebook behandler dine personoplysninger:
https://www.facebook.com/about/privacy/update?hc_location=ufi Her kan du læse om, hvordan Facebook behandler dine personoplysninger:
https://www.facebook.com/about/privacy/update?hc_location=ufi Her kan du læse om, hvordan Facebook behandler dine personoplysninger:
kan du læse om, hvordan Facebook behandler dine personoplysninger.

Her kan du læse om, hvordan Instagram behandler dine personoplysninger. https://www.facebook.com/about/privacy/update?hc_location=ufi

https://www.facebook.com/about/privacy/update?hc_location=ufi

Her kan du læse om, hvordan Twitter behandler dine personoplysninger. 

Du kan på de følgende sider læse mere om, hvordan Folketingets Administration behandler dine personoplysninger. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 

1.      Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Folketingets Administration er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har fået om dig via dit UNI-login og via dine aktiviteter på skolevalg.dk

Her er vores kontaktoplysninger:

Folketingets Administration
Christiansborg
1240 Københavns K

Cvr-nummer: 55 49 43 12

Telefon: 3337 5500

E-mail: ft@ft.dk

2.     Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål: 

·         For at afvikle skolevalget og det tilhørende undervisningsforløb

·         For at forbedre skolevalget og dokumentere vores arbejde med det

·         For at udarbejde statistik om skolevalget og valgresultatet

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af artikel 6, stk. 1, litra e, og artikel 9, stk. 2, litra e og g, i databeskyttelsesforordningen.

3.     Kategorier af personoplysninger

For at kunne deltage i skolevalget, skal elever og lærere logge ind med deres UNI-login. På den måde kan it-systemet bag skolevalg.dk koble de enkelte elever sammen med deres klassekammerater og med de lærere, der skal godkende de kampagner, de laver.

Via UNI-login indhenter it-systemet bag skolevalg.dk oplysninger om, hvad du hedder, hvilken skole du går på, og dit klassetrin. Hvis du er lærer, er der adgang til oplysninger om navn, initialer og stilling, og hvilken skole du er ansat på.

Herudover behandler it-systemet bag skolevalg.dk oplysninger om elevernes og lærernes færden på skolevalg.dk, hvilke mærkesager eleven vælger, og elevens kampagner og om de point, som eleven får for at løse opgaver på hjemmesiden m.v. Hvis elever eller lærere vælger at have et profilbillede, indgår dette også i behandlingen.

4.     Modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysninger

Folketingets Administration giver ikke dine personoplysninger videre til andre. Folketingets Administration offentliggør statistiske oplysninger om skolevalget i anonymiseret form.

5.     Opbevaring af dine personoplysninger

Når du benytter skolevalg.dk, lagres dine personoplysninger på servere i Danmark. Oplysningerne slettes i juli måned i det år, hvori der har været afholdt skolevalg.

Hvis du skriver til skolevalg@ft.dk, opbevarer vi de personoplysninger, du oplyser i din e-mail, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen, eller så længe vi er forpligtet til det. Hvis du uploader materiale til Facebook, Instagram eller Twitter, er det deres privatlivspolitikker, der er gældende.

6.     Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

·         Ret til at se oplysninger (indsigtsret).

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig.

·         Ret til berigtigelse (rettelse).

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

·         Ret til sletning.

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer.

·         Ret til begrænsning af behandling.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

·         Ret til indsigelse.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Du finder den på Datatilsynets hjemmeside.

7.     Retten til at klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside.

8.     Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Folketingets Administrations databeskyttelsesrådgiver.

·         På e-mail: dpo@ft.dk. 

(Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, bør du benytte sikker e-mail.)

·         På telefon: 3337 3410.

·         Ved brev: Folketingets Administration, Att. databeskyttelsesrådgiveren, Christiansborg, 1240 København K.