Betingelser for deltagelse

Læs dem, så du kender spillereglerne.

Betingelser for deltagelse

Læs dem, så du kender spillereglerne.

Generelt

 • Deltagelse i spillet er forbeholdt elever på 8., 9. og 10. klassetrin på de skoler, der er tilmeldt Skolevalg.

Personoplysninger, brugernavn og kodeord

 • For at deltage i spillet skal eleven være oprettet som bruger med UNI-login. Brugerprofilen skal oprettes på baggrund af oplysninger, der er sandfærdige, og eleven må ikke oprette eller anvende en brugerprofil i et andet navn end sit eget.
 • Eleven er forpligtet til at beskytte login-data imod andres uberettigede brug.
 • I det tilfælde, hvor eleven har en begrundet mistanke om, at andre kunne være kommet i besiddelse af disse data, er eleven forpligtet til straks at informere Folketinget og ændre sine data eller lade disse ændre af Folketinget. 

Anvendelse af data

 • Udover det materiale, som eleven anvender i spille vil også elevens navn og profilbillede kunne ses af andre.
 • Eleven kan til enhver tid slette sit materiale og profilbillede.

Anvendelse af materiale i spillet

 • Nogle dele af spillet giver eleven mulighed for at uploade, gemme og sende materiale. Eleven står selv til ansvar for det materiale, som eleven gør brug af.
 • Med begrebet materialeforstås tekster, billeder, videoer o.l.
 • Eleven er ansvarlig for at have tilladelse fra personer til at offentliggøre materiale, hvor personerne indgår – f.eks. på billeder og video.
 • Det er et krav, at det materiale, som eleven anvender i spillet, er skabt af eleven selv.
 • Det materiale som eleven producerer, må ikke være ulovligt eller krænkende. Materialet må f.eks. ikke være racistisk, pornografisk, homofobisk eller bære præg af mobning eller ’trolling’. Materialet må heller ikke være stødende eller omtale andre på en nedsættende måde.
 • Materialet må ikke indeholde personfølsomme eller private oplysninger om andre.
 • Kampagner, kommentarer og andet materiale, som eleven producerer, vil blive vist på hjemmesiden og bliver dermed offentligt tilgængeligt.

Snyd

 • Der forbeholdes ubetinget ret til at udelukke en elev ved enhver mistanke om snyd.
 • Anvendelsen af falske likes på fx Facebook og manglende rettigheder over uploadet indhold vil eksempelvis blive betragtet som snyd.

Ansvar

 • Folketinget er ikke ansvarlig for indholdet på de supplerende platforme, som eleven anvender i spillet. Såfremt disse er ude af drift e.l., kan Folketinget således ikke holdes ansvarlig herfor.
 • Folketinget kan pålægge en elev at slette materiale, som er i strid med dansk ret eller disse regler.
 • Elever, der groft eller gentagne gange overtræder dansk ret eller disse regler, bliver udelukket for spillet uden yderligere varsel.

Ændring af brugerbetingelser

 • Der forbeholdes ubetinget ret til at ændre ovenstående brugerbetingelser.
 • Eleven skal til enhver tid gøres opmærksom på væsentlige ændringer i betingelserne, og vil i forbindelse med eventuelle ændringer blive informeret herom senest X antal dage inden ændringernes ikrafttræden.
 • Er en elev blevet udelukket fra spillet, må denne ikke tilmelde sig igen uden at have fået tilladelse hertil af Folketinget. Eleven har ikke krav på at få sin udelukkelse ophævet. 

Vi bruger cookies for at forbedre oplevelsen af skolevalg.dk. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du brug af cookies. Læs cookiepolitikken >